แบบสำรวจข้อมูลสินค้าสหกรณ์


ส่วนที่ 1 ข้อมูลสินค้า/ผลิตภัณฑ์

1.1 หมวดหมู่สินค้า
1) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ข้าวสาร
น้าดื่ม/นม/ไอศครีม
กาแฟ
ชาสมุนไพร
ผักผลไม้สด
ผักผลไม้แปรรูป
สินค้าปศุสัตว์แปรรูป
สินค้าประมงแปรรูป
อาหารแปรรูปอื่นๆ
2) สินค้าประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ผ้าไหมทอมือ
ผ้าฝ้ายทอมือ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ผ้าขาวม้า
ผ้าถักโครเชต์/ผ้าเคหะภัณฑ์
ผ้าคลุมไหล่/ผ้าพันคอ
หมอน/ผ้าห่ม
อื่นๆ
3) ผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์
หัตถกรรม/สิ่งประดิษฐ์จากไม้
เครื่องปั้นดินเผา/เซรามิก
เครื่องจักสาน
เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
อื่นๆ
4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
แชมพู/ครีมนวดผม
ยาหม่อง/ยาดม
ลูกประคบ
น้ำมันสมุนไพร
อื่นๆ
1.2 ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์
1.3 มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
อย.
GAP
GMP
Primary GMP
สมส.
Q
ฮาลาล
มอก.
มผช.
HACCP
เกษตรอินทรีย์
อื่น ๆ (ระบุ)
1.4 ราคาขายปลีก บาท/หน่วย ราคาขายส่ง บาท/หน่วย
(***ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)
1.5 จำนวนการผลิตสูงสุด หน่วย ช่วงเดือน
จำนวนการผลิตต่ำสุด หน่วย ช่วงเดือน
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย หน่วยต่อเดือน
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ
อายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
1.6 ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
สหกรณ์จำหน่ายเอง
ผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ผ่านตัวแทน/พ่อค้าคนกลาง
ผ่านห้างสรรพสินค้า/Modern trade
ผ่านตลาดออนไลน์ของรัฐ
ผ่านตลาดออนไลน์อื่นๆ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ
1.7 ช่องทางการจัดส่งสินค้า
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
DHl
Grab
Lalamove
MrSpeedy
Sendit
Line man
Alpha fast
Tnt
อื่นๆ
1.8 จุดเด่นหรือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 2 รูปภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน และด้านล่าง)

รูปผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
รูปผลิตภัณฑ์ด้านข้าง
รูปผลิตภัณฑ์ด้านบน
รูปผลิตภัณฑ์ด้านล่าง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ผลิต

3.1 ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3.2 ที่อยู่/สถานที่ผลิต
3.3 เบอร์โทรศัพท์ E-mail
Facebook Line
3.4 ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์